Wyszukiwarka
Sposób dostawy i płatność
 • Mini paczka (poczta polska)
 • Paczkomaty InPost
 • UE
 • Kurier
 • Łączenie zamówień
 • Przelew
 • PayPal
 

Polityka prywatności

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zachowanie poufności Twoich danych jest dla mnie niezwykle ważne i chcę, aby każdy Klient Sklepu antilae.com.pl, osoba odwiedzająca stronę antilae.pl oraz odbiorca Newslettera wiedział, w jaki sposób je przetwarzam.


INFORMACJE OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu www.antilae.com.pl oraz strony internetowej antilae.pl jest Katarzyna Fortuna wykonująca działalność gospodarczą pod firmą

  ANTILAE Pracownia Artystyczna - Katarzyna Fortuna,

  adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Inżynierska 8, 80-298, Gdańsk,

  NIP: 5842358360,

  adres poczty elektronicznej: katarzyna.fortuna@antilae.pl,

  zwana dalej "Administratorem" i będąca jednocześnie Usługodawcą.

 2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

POCHODZENIE TWOICH DANYCH

Dane, które podlegają przetwarzaniu otrzymałam od Ciebie podczas zakładania konta, a także w związku z transakcjami zakupu dokonywanymi w sklepie. E-mail na który otrzymujesz newsletter został pozyskany w drodze Twojego jawnego zapisu i potwierdzenia tego faktu poprzez kliknięcie linku w mailu potwierdzającym zapis.

ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

Przetwarzam następujące Twoje dane

   • Imię i nazwisko,

   • Adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto),

   • Adres e-mail,

   • Numer telefonu,

   • Nazwa firmy,

   • Numer NIP,


Podanie danych osobowych, o których powyżej jest niezbędne do świadczenia przeze mnie usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu lub zawarcia Umowy Sprzedaży-Kupna Produktu na odległość.

 1. W przypadku newslettera (jeżeli nie założyłeś konta w sklepie, ani nigdy nie dokonałeś u mnie zakupu) korzystam z twojego adresu e-mail wyłącznie do tego, aby dostarczyć Ci informacje o ofercie, promocjach oraz ciekawe informacje związane z biżuteryjnym światem.

 2. Oprogramowanie sklepu oraz strona antilae.pl może gromadzić następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Ciebie z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

  • Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystasz (IP komputera, rodzaj urządzenia z którego nastąpiło połączenie, rodzaj systemu operacyjnego zainstalowanego na urządzeniu)

  • Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną (wejście i wyjście ze strony, zalogowanie i wylogowanie, czas przebywania na stronie).

  • Informacje o skorzystaniu z usług świadczonych drogą elektroniczną (rejestracja konta, złożenie zamówienia)

CEL ZBIERANIA DANYCH

Przetwarzam Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

   • założenia i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta,

   • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze sklepu,

   • dokonywania transakcji i płatności poprzez Paypal,

   • wysyłki zamówienia,

   • wysyłki newslettera, o ile się na niego zapisałeś,

   • kontaktowania się z Tobą w celu prawidłowej realizacji umowy,

 1. Twoje zanonimizowane dane mogą być przez oprogramowanie sklepu analizowane w celu prowadzenia analiz statystycznych podstron sklepu i odwiedzin produktów,

 2. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają ode mnie przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych (co miesiąc zanoszę je do księgowej, jeżeli poprosiłeś mnie o fakturę oraz jestem zobowiązana do ich przedstawienia upoważnionemu urzędnikowi podczas kontoli).

 3. Twoje dane są również przechowywane dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienia rozliczalności (reklamacja i rękojmia oraz kontrole podatkowe).

 4. Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzam Twoje dane osobowe w celu zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych oraz organizacji konkursów i akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 

Przechowuję Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

   

PRZEKAZYWANIE DANYCH

 1. Twoje dane mogą być udostępniane podmiotom współpracującym ze mną w celu realizacji umowy oraz prawidłowego prowadzenia firmy. Nigdy nie przekazuję Twoich danych, nie sprzedaję ich ani nie wymieniam się nimi w celach marketingowych z innymi firmami. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia usług dla Ciebie (głównie chodzi o usługi transportowe) lub mojej firmy (księgowość, faktury, automatyczne narzędzia do wysyłki newslettera).

 2. Twoje dane udostępniane są również firmie, która przechowuje i udostępnia (hostuje) mój sklep i stronę.

 3. Dane osobowe klientów mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.


PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Korzystanie ze Sklepu, zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu lub zawieranie Umów Sprzedaży Produktów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną lub zawrzeć Umowę Sprzedaży Produktu zgodnie z Regulaminem.

 2. W przypadku przetwarzania uzyskanych od Ciebie danych osobowych każdorazowo poinformuję Cię, czy zostały one przekazane w sposób regulaminowy, czy jest wymagane podpisanie umowy oraz czy masz obowiązek przekazać swoje dane osobowe i jakie są możliwe konsekwencje niewyrażenia na to zgody.

 3. Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych za pośrednictwem Sklepu przyszły klient jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu.

TWOJE PRAWA

Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 • Prawo dostępu do danych:
  W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowuję. Aby to zrobić, skontaktuj się ze mną mailowo: kontakt@antilae.com.pl

 • Prawo do przenoszenia:

  Masz prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały mi przekazane.

 • Prawo do poprawiania danych:
  Masz prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych.

 • Prawo do usunięcia danych:

  Masz prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przeze mnie, z wyjątkiem następujących sytuacji:

 • masz otwarte zamówienie w sklepie

 • masz nieuregulowane wobec Antilae Pracownia Artystyczna – Katarzyna Fortuna płatności

 • dokonałeś zakupów, a ja jestem nadal przepisami prawa zobowiązana do zachowania Twoich danych dotyczących transakcji w celach księgowych lub reklamacyjnych

 • Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni:

Masz prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego, czyli otrzymywanie Newslettera. Możesz zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego wysyłając do mnie mail na adres: kontakt@antilae.com.pl. Dodatkowo w każdym otrzymywanym ode mnie mailu reklamowym znajduje się link do samodzielnego wypisania się z newslettera.


PLIKI "COOKIES"

 1. Sklep oraz strona antilae.pl używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności tych wymagających autoryzacji (weryfikacja loginu i hasła podczas logowania do konta założonego w sklepie)

 3. W ramach Sklepu (strona antilae.com.pl) oraz strony wizytówkowej antilae.pl stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”.
  a) „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia Sklepu).
  b) „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.
  c) „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości Sklepu, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze Sklepu przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie Sklepu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Sklepu. „Cookies” analityczne pozwalają również na stworzenie listy najczęściej odwiedzanych produktów, bez gromadzenia wiedzy o tym, kto dany przedmiot odwiedzał.

 4. Masz prawo samodzielnie zadecydować w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (posiadanej przeglądarki internetowej).


INFORMACJE KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu www.antilae.com.pl oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 4. W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Zasad prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie. Będziemy informować o każdej zmianie treści Zasad prywatności, na przykład o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Twoich danych osobowych lub Twoich praw.

 5. Jeśli uważasz, że przetwarzam Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, możesz się ze mną skontaktować. Masz również prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym.

 

 • Dodaj link do:
 • wykop-pl
 • facebook.com